info@kosmos-nekretnine.hr

Josipa Predavca 18

Dugo Selo, Hrvatska

+385 01 27 50 937

+385 098 918 07 38

Cijena: od do

Posredovanje kod prodaje i kupnje nekretnina

POSREDOVANJE KOD PRODAJE

Ukoliko se prodavatelj odluči prodavati svoju nekretninu našim posredovanjem, potrebno je da našoj agenciji da nalog tj. da nas ovlasti kako bismo mogli oglašavati i prodavati njegovu nekretninu.

Drugim riječima KOSMOS NEKRETNINE će s prodavateljem sklopiti ugovor o posredovanju. Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama KOSMOS NEKRETNINE se obvezuje obavljati sljedeće za prodavatelja (nalogodavca):

 1. nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla
 2. upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine
 3. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini, te upozoriti nalogodavca na očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišno-knjižnim stanjem nekretnine, pravne posljedice neispunjavanja obaveza prema trećoj strani, nedostatke građevne i uporabne dozvole,
 4. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način, te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,
 5. omogućiti pregled nekretnina,
 6. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora,
 7. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnoga zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnosi na to zemljište.
 8. izrada Predugovora i Ugovora, punomoći, aneksa, tabularne izjave, zapisnike o primopredaji dr.

Za izvršenu uslugu posredovanja kod kupoprodaje nekretnina KOSMOS NEKRETNINE će naplatiti proviziju od prodavatelja u iznosu od 2 % od dogovorene kupoprodajne cijene. Posredničku proviziju prodavatelj plaća prilikom primanja kapare, sklapanja predugovora ili Ugovora o kupoprodaji nekretnine.

POSREDOVANJE KOD KUPOVINE

Kada kupac dâ nalog da ga KOSMOS NEKRETNINE dovede u vezu s prodavateljem nekretnine ili kada kupac dâ nalog KOSMOS NEKRETNINE da posreduje prilikom kupnje nekretnine, KOSMOS NEKRETNINE s kupcem potpisuje ugovor/nalog o posredovanju. Ugovorom/nalogom o posredovanju u prometu nekretninama KOSMOS NEKRETNINE se obvezuje obavljati sljedeće za kupca (nalogodavca):

 1. predočiti kupcu dokaz o vlasništvu nekretnine koja je predmet kupoprodaje, upozoriti nalogodavca na očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišno-knjižnim stanjem nekretnine te nedostatka građevne i uporabne dozvole,
 2. kod javnog bilježnika organizirati ovjeru potpisa na predugovoru i/ili ugovoru o kupoprodaji nekretnina,
 3. u slučaju da se kupoprodajna cijena plaća dijelom ili u cijelosti kreditom banke, prisustvovati solemnizaciji ugovora o kreditu kod javnog bilježnika, te predati prijedlog za uknjižbu hipoteke u Zemljišno-knjižnom odjelu nadležnog suda radi uknjižbe hipoteke,
 4. nakon što hipoteka bude uknjižena, kupcu dostaviti rješenje i izvadak iz zemljišne knjige s uknjiženom hipotekom,
 5. prisustvovati isplati kupoprodajne cijene i primopredaji nekretnine kojom prilikom se sastavlja zapisnik o primopredaji nekretnine,
 6. upoznati kupca o zakonskoj obvezi plaćanja poreza na promet nekretnina, popuniti poreznu prijavu i upoznati sa uvjetima za oslobađanje od poreza na promet nekretnina.

Za izvršenu uslugu posredovanja kod kupnje nekretnina KOSMOS NEKRETNINE naplaćuje proviziju od kupca u iznosu od 2 % od dogovorene kupoprodajne cijene. Posredničke provizije kupac plaća prilikom primanja kapare, sklapanja predugovora ili Ugovora o kupoprodaji nekretnine.

POSREDOVANJE KOD NAJMA/ZAKUPA

Kada najmodavac/zakupodavac dâ nalog KOSMOS NEKRETNINE da posreduje kod najma/zakupa njegove nekretnine, odnosno kada najmoprimac/zakupnik dâ nalog KOSMOS NEKRETNINE da ga dovede u vezu s osobom koja bi s njim pregovarala o sklapanju ugovora o najmu/zakupu ili kada najmoprimac/zakupnik dâ nalog KOSMOS NEKRETNINE da posreduje u pronalaženju odgovarajuće nekretnine za najam/zakup, KOSMOS NEKRETNINE će sa njime sklopiti ugovor/nalog o posredovanju.

KOSMOS NEKRETNINE se obvezuje provjeriti vlasništvo nekretnine koje je predmet najma/zakupa, izvršiti prezentaciju predmetne nekretnine, voditi pregovore neophodne za postizanje dogovora za najam/zakup predmetne nekretnine, ishoditi izradu ugovora o najmu/zakupu, te prisustvovati primopredaji nekretnine kada se sastavlja zapisnik o primopredaji.